Berlin, 31. August 1979 – Graffiti an der Grenzmauer 75 an der Ecke Zimmerstraße/Charlottenstraße (Fotograf: Edmund Kasperski)

Berlin, 31. August 1979

Graffiti an der Grenzmauer 75 an der Ecke Zimmerstraße/Charlottenstraße

DDR=KZ als Graffiti an der Grenzmauer 75 an der Zimmerstraße/Charlottenstraße.