Berlin, Januar-März 1963 – Berliner Mauer an der Boyenstraße (Fotograf: Paul Kremer)

Berlin, Januar-März 1963

Berliner Mauer an der Boyenstraße

Bürgersteig in West-Berlin an der Grenzmauer entlang der Boyenstraße.