Berlin, März 1964 – Berliner Mauer an der Boyenstraße (Fotograf: Paul Kremer)

Berlin, März 1964

Berliner Mauer an der Boyenstraße

Bürgersteig in West-Berlin an der Grenzmauer entlang der Boyenstraße.