Berlin, 6. Dezember 1979 – Ost-Berliner Wohnhäuser hinter der Grenzmauer 75 an der Sonnenallee (Fotograf: Edmund Kasperski)

Berlin, 6. Dezember 1979

Ost-Berliner Wohnhäuser hinter der Grenzmauer 75 an der Sonnenallee

Ost-Berliner Häuser hinter der Grenzmauer 75 an der Sonnenallee.